Aanbod

Trainingsacteurs laten mensen ervaren welk effect het eigen gedrag heeft op anderen en hoe ze daarvan kunnen leren.
Met de persoonlijke leervraag van de deelnemer als uitgangspunt geeft de trainingsacteur na afloop van de oefensituatie gerichte interactieve feedback. In een eventuele tweede ronde kunnen de deelnemers de feedback meteen uitproberen en het effect ervaren.
De acteur dient dus als ‘levend oefenmateriaal’ voor de deelnemer. Het leerproces is op deze wijze veel effectiever dan bij een theoretische behandeling of bij een rollenspel tussen collega’s of studenten.

 

Een aantal voorbeelden waar onze trainingsacteurs voor inzetbaar zijn:

 

 • Agressie
 • Assertiviteit
 • Beoordelings-/functioneringsgesprekken
 • Communicatie
 • Competentiegericht werken
 • Debatteren
 • Eigen kracht
 • Effectief leiderschap
 • Feedback
 • Gesprekstechnieken
 • Huiselijk geweld (bv. meldcode)
 • Kindermishandeling (bv. meldcode)
 • Klantgerichtheid
 • Motiverende gespreksvoering
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Opvang en nazorg
 • Presentatievaardigheden en performance
 • Sociale vaardigheden
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Sollicitatievaardigheden
 • Verzuim
 • Weerbaarheid
 • Weerstand

Bij coaching trajecten biedt een trainingsacteur de deelnemer extra mogelijkheden. Zo kunnen vaardigheden worden geoefend. Eigen gedrag kan inzichtelijk gemaakt worden door gesprekssituaties te oefenen en interactieve feedback van de trainingsacteur te ontvangen. Op deze manier creëren trainer en trainingsacteur een veilige omgeving voor de deelnemer om voornamelijk ook succeservaringen op te doen.

Aspecten die binnen coaching trajecten met trainingsacteur aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Assertiviteit
 • Beoordelings-/functioneringsgesprekken
 • Communicatie
 • Effectief leiderschap
 • Gesprekstechnieken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Presentatievaardigheden en performance
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Sollicitatievaardigheden

Ook bij assessments en praktijkexamens biedt Buro Verheijen deskundige trainingsacteurs.

De trainingsacteurs van Buro Verheijen zijn door uitgebreide ervaring in staat tot het invullen van een rol binnen deze vaak spannende situaties. Onze trainingsacteurs weten telkens een veilige sfeer neer te zetten zodat de kandidaat zich kan focussen op het inzetten van aangeleerde vaardigheden of technieken.

Uw organisatie en examinators krijgen hierdoor de ruimte om zich volledig op de kwaliteiten en competenties van uw kandidaten. Buro Verheijen neemt u de zorgen uit handen zodat u zich op de toetsing kunt richten en u op professionele trainingsacteurs kunt vertrouwen.

(Binnenkort meer informatie / onze website wordt vernieuwd)

(Binnenkort meer informatie / onze website wordt vernieuwd)